Slider
Phân Phối Thịt Bò nhập khẩu

Thịt Bò Nhập Khẩu

Thịt Bò Nhập Khẩu

Tủy bò Úc

Tủy bò Úc

Mã SP: 49211

Giá: Liên hệ
Đuôi bò Úc

Đuôi bò Úc

Mã SP: 49210

Giá: Liên hệ
Súng đạn bò Úc

Súng đạn bò Úc

Mã SP: 49209

Giá: Liên hệ
Xí quách bò Úc

Xí quách bò Úc

Mã SP: 49208

Giá: Liên hệ
Xương ống bò Úc

Xương ống bò Úc

Mã SP: 49207

Giá: Liên hệ
Thăn Nội Bò Úc Angus - 1Kg

Thăn Nội Bò Úc Angus - 1Kg

Mã SP: 49206

Giá: Liên hệ
Nạm bò Úc

Nạm bò Úc

Mã SP: 49205

Giá: Liên hệ
Bắp rùa bò Úc

Bắp rùa bò Úc

Mã SP: 49204

Giá: Liên hệ
Gân bò Úc

Gân bò Úc

Mã SP: 49203

Giá: Liên hệ
Gù bò Úc

Gù bò Úc

Mã SP: 49202

Giá: Liên hệ
Đùi gọ bò Úc

Đùi gọ bò Úc

Mã SP: 49201

Giá: Liên hệ
Thịt bò Úc xay

Thịt bò Úc xay

Mã SP: 49200

Giá: Liên hệ
Thăn/Phi lê Bò Úc

Thăn/Phi lê Bò Úc

Mã SP: 49199

Giá: Liên hệ
Xương Sườn Bò Úc

Xương Sườn Bò Úc

Mã SP: 49198

Giá: Liên hệ
Dẻ Sườn Bò Wagyu Mỹ

Dẻ Sườn Bò Wagyu Mỹ

Mã SP: 49197

Giá: Liên hệ
chuyên cung cấp dựng sau heo denish

chuyên cung cấp dựng sau heo denish

Mã SP: 49220

Giá: Liên hệ
chuyên cung cấp tim heo đông lạnh bỉ

chuyên cung cấp tim heo đông lạnh bỉ

Mã SP: 49219

Giá: Liên hệ
chuyên cung cấp xườn que đông lạnh

chuyên cung cấp xườn que đông lạnh

Mã SP: 49218

Giá: Liên hệ
chuyên cung cấp xườn sụn heo hatfield

chuyên cung cấp xườn sụn heo hatfield

Mã SP: 49217

Giá: Liên hệ
chuyên cung cấp xườn bẹ heo olymel

chuyên cung cấp xườn bẹ heo olymel

Mã SP: 49216

Giá: Liên hệ
cung cấp xườn bẹ heo đông lạnh

cung cấp xườn bẹ heo đông lạnh

Mã SP: 49215

Giá: Liên hệ
cung cấp bắp giò heo đông lạnh hà lan

cung cấp bắp giò heo đông lạnh hà lan

Mã SP: 49214

Giá: Liên hệ
cung cấp cotlet heo đông lạnh cắt lát

cung cấp cotlet heo đông lạnh cắt lát

Mã SP: 49213

Giá: Liên hệ
cotlet đông lạnh nguyên thùng

cotlet đông lạnh nguyên thùng

Mã SP: 49212

Giá: Liên hệ
Tai heo Tonnies

Tai heo Tonnies

Mã SP: 49069

Giá: Liên hệ
Sườn que MPZ

Sườn que MPZ

Mã SP: 49068

Giá: Liên hệ
Xương sống lưng

Xương sống lưng

Mã SP: 49067

Giá: Liên hệ
Tim heo

Tim heo

Mã SP: 49066

Giá: Liên hệ
Sườn vai Hà Lan

Sườn vai Hà Lan

Mã SP: 49065

Giá: Liên hệ
SƯỜN SỤN BALAN

SƯỜN SỤN BALAN

Mã SP: 49064

Giá: Liên hệ
ỨC GÀ FILE

ỨC GÀ FILE

Mã SP: 49097

Giá: Liên hệ
Gà dai Hàn Quốc 10 con/ thùng

Gà dai Hàn Quốc 10 con/ thùng

Mã SP: 49096

Giá: Liên hệ
SỤN ỨC GÀ CLAVE

SỤN ỨC GÀ CLAVE

Mã SP: 49095

Giá: Liên hệ
THỊT GÀ XAY

THỊT GÀ XAY

Mã SP: 49094

Giá: Liên hệ
Chân gà 35g

Chân gà 35g

Mã SP: 49093

Giá: Liên hệ
Chân gà Ý 50up

Chân gà Ý 50up

Mã SP: 49092

Giá: Liên hệ
Cánh gà nguyên cái

Cánh gà nguyên cái

Mã SP: 49091

Giá: Liên hệ
Cánh gà khúc giữa

Cánh gà khúc giữa

Mã SP: 49090

Giá: Liên hệ
Má đùi gà Knock

Má đùi gà Knock

Mã SP: 49089

Giá: Liên hệ
Đùi 1/4 Mỹ

Đùi 1/4 Mỹ

Mã SP: 49088

Giá: Liên hệ
Đùi 1/4 Simmons

Đùi 1/4 Simmons

Mã SP: 49087

Giá: Liên hệ
Chân gà rút xương

Chân gà rút xương

Mã SP: 49086

Giá: Liên hệ
Tỏi khay Sunland

Tỏi khay Sunland

Mã SP: 49085

Giá: Liên hệ
Tỏi gà Mỹ

Tỏi gà Mỹ

Mã SP: 49084

Giá: Liên hệ
Tim Trâu Ấn Độ – M83

Tim Trâu Ấn Độ – M83

Mã SP: 49166

56,000đ
65,000₫
Thịt Vụn Trâu Ấn Độ – M222

Thịt Vụn Trâu Ấn Độ – M222

Mã SP: 49165

70,000đ
80,000₫
Thịt Thăn Trâu Ấn Độ – M44 Winbart

Thịt Thăn Trâu Ấn Độ – M44 Winbart

Mã SP: 49164

98,000đ
112,000₫
Thịt Thăn Trâu – M44 Black Gold

Thịt Thăn Trâu – M44 Black Gold

Mã SP: 49163

99,000đ
126,000₫
Thịt Thăn Trâu – M44 ABG

Thịt Thăn Trâu – M44 ABG

Mã SP: 49162

99,000đ
119,000₫
Thịt Thăn Nội Trâu – M31 Black gold

Thịt Thăn Nội Trâu – M31 Black gold

Mã SP: 49161

125,000đ
147,000₫
Thịt Thăn Nội Ấn Độ – M31 ABG

Thịt Thăn Nội Ấn Độ – M31 ABG

Mã SP: 49160

125,000đ
156,000₫
Thịt Thăn Nội Ấn Độ – M31

Thịt Thăn Nội Ấn Độ – M31

Mã SP: 49159

126,000đ
143,000₫
Thịt Thăn Ngoại Trâu Ấn Độ – M46

Thịt Thăn Ngoại Trâu Ấn Độ – M46

Mã SP: 49158

110,000đ
123,000₫
Thịt Thăn Ngoại Trâu – M46 ABG

Thịt Thăn Ngoại Trâu – M46 ABG

Mã SP: 49157

Giá: Liên hệ
Thịt Thăn (lá cờ) Trâu Ấn Độ – M44

Thịt Thăn (lá cờ) Trâu Ấn Độ – M44

Mã SP: 49156

94,000đ
105,000₫
Thịt Nạm Trâu Ấn Độ M11-ABG

Thịt Nạm Trâu Ấn Độ M11-ABG

Mã SP: 49155

85,000đ
102,000₫
Thịt Nạm Trâu Ấn Độ – M11

Thịt Nạm Trâu Ấn Độ – M11

Mã SP: 49154

84,000đ
107,000₫
Thịt Nạm Bụng M19 -Black Gold

Thịt Nạm Bụng M19 -Black Gold

Mã SP: 49153

85,000đ
101,000₫
Thịt Nạc Vai Trâu Ấn Độ – M65

Thịt Nạc Vai Trâu Ấn Độ – M65

Mã SP: 49152

910,000đ
1,123,000₫
Thịt Nạc Mông Trâu Ấn Độ – M45

Thịt Nạc Mông Trâu Ấn Độ – M45

Mã SP: 49151

99,000đ
112,000₫
Râu bạch tuộc

Râu bạch tuộc

Mã SP: 49119

Giá: Liên hệ
Mực Vòng

Mực Vòng

Mã SP: 49118

Giá: Liên hệ
Cá Mối

Cá Mối

Mã SP: 49117

Giá: Liên hệ
Cá Bạc má làm sạch

Cá Bạc má làm sạch

Mã SP: 49116

Giá: Liên hệ
Cá ngừ Bò

Cá ngừ Bò

Mã SP: 49115

Giá: Liên hệ
Đầu cá hồi

Đầu cá hồi

Mã SP: 49114

Giá: Liên hệ
Lườn cá hồi đông lạnh

Lườn cá hồi đông lạnh

Mã SP: 49113

Giá: Liên hệ
Cá Basa Nguyên con

Cá Basa Nguyên con

Mã SP: 49112

Giá: Liên hệ
Cá Nục Bông size 500up

Cá Nục Bông size 500up

Mã SP: 49111

Giá: Liên hệ


08 77 99 00 55

Back to top