• Xếp theo:
Thủ tục nhập khẩu thịt trâu

Thủ tục nhập khẩu thịt trâu

Mã SP: 49322

Giá: Liên hệ
Giá Thịt Trâu Nhập Khẩu Hôm Nay

Giá Thịt Trâu Nhập Khẩu Hôm Nay

Mã SP: 49320

Giá: Liên hệ
Thịt trâu Ấn Độ-Mã 46

Thịt trâu Ấn Độ-Mã 46

Mã SP: 49318

Giá: Liên hệ
Thịt Trâu Nhập Khẩu

Thịt Trâu Nhập Khẩu

Mã SP: 49317

Giá: Liên hệ
Tim Trâu Ấn Độ – M83

Tim Trâu Ấn Độ – M83

Mã SP: 49166

56,000đ
65,000₫
Thịt Vụn Trâu Ấn Độ – M222

Thịt Vụn Trâu Ấn Độ – M222

Mã SP: 49165

70,000đ
80,000₫
Thịt Thăn Trâu Ấn Độ – M44 Winbart

Thịt Thăn Trâu Ấn Độ – M44 Winbart

Mã SP: 49164

98,000đ
112,000₫
Thịt Thăn Trâu – M44 Black Gold

Thịt Thăn Trâu – M44 Black Gold

Mã SP: 49163

99,000đ
126,000₫
Thịt Thăn Trâu – M44 ABG

Thịt Thăn Trâu – M44 ABG

Mã SP: 49162

99,000đ
119,000₫
Thịt Thăn Nội Trâu – M31 Black gold

Thịt Thăn Nội Trâu – M31 Black gold

Mã SP: 49161

125,000đ
147,000₫
Thịt Thăn Nội Ấn Độ – M31 ABG

Thịt Thăn Nội Ấn Độ – M31 ABG

Mã SP: 49160

125,000đ
156,000₫
Thịt Thăn Nội Ấn Độ – M31

Thịt Thăn Nội Ấn Độ – M31

Mã SP: 49159

126,000đ
143,000₫
Thịt Thăn Ngoại Trâu Ấn Độ – M46

Thịt Thăn Ngoại Trâu Ấn Độ – M46

Mã SP: 49158

110,000đ
123,000₫
Thịt Thăn Ngoại Trâu – M46 ABG

Thịt Thăn Ngoại Trâu – M46 ABG

Mã SP: 49157

Giá: Liên hệ
Thịt Thăn (lá cờ) Trâu Ấn Độ – M44

Thịt Thăn (lá cờ) Trâu Ấn Độ – M44

Mã SP: 49156

94,000đ
105,000₫
Thịt Nạm Trâu Ấn Độ M11-ABG

Thịt Nạm Trâu Ấn Độ M11-ABG

Mã SP: 49155

85,000đ
102,000₫
Thịt Nạm Trâu Ấn Độ – M11

Thịt Nạm Trâu Ấn Độ – M11

Mã SP: 49154

84,000đ
107,000₫
Thịt Nạm Bụng M19 -Black Gold

Thịt Nạm Bụng M19 -Black Gold

Mã SP: 49153

85,000đ
101,000₫
Thịt Nạc Vai Trâu Ấn Độ – M65

Thịt Nạc Vai Trâu Ấn Độ – M65

Mã SP: 49152

910,000đ
1,123,000₫
Thịt Nạc Mông Trâu Ấn Độ – M45

Thịt Nạc Mông Trâu Ấn Độ – M45

Mã SP: 49151

99,000đ
112,000₫
Thịt Nạc Mông M45 -AB

Thịt Nạc Mông M45 -AB

Mã SP: 49150

980,000đ
1,195,000₫
Thịt Nạc Đùi Trâu Ấn Độ – M41

Thịt Nạc Đùi Trâu Ấn Độ – M41

Mã SP: 49149

104,000đ
122,000₫
Thịt Nạc Đùi Trâu – M41 Black Gold

Thịt Nạc Đùi Trâu – M41 Black Gold

Mã SP: 49148

103,000đ
121,000₫
Thịt Nạc Đùi Trâu – M41 ABG

Thịt Nạc Đùi Trâu – M41 ABG

Mã SP: 49147

103,000đ
115,000₫
Thịt Lõi Nạc Vai Trâu – M64 ABG

Thịt Lõi Nạc Vai Trâu – M64 ABG

Mã SP: 49146

130,000đ
144,000₫
Thịt Gàu Ức Trâu Ấn Độ M61 – Wilbart

Thịt Gàu Ức Trâu Ấn Độ M61 – Wilbart

Mã SP: 49145

Giá: Liên hệ
Thịt Gàu Ức Trâu Ấn Độ – M61

Thịt Gàu Ức Trâu Ấn Độ – M61

Mã SP: 49144

88,000đ
108,000₫
Thịt Gàu Bụng Trâu Ấn Độ – M62 Wilbart

Thịt Gàu Bụng Trâu Ấn Độ – M62 Wilbart

Mã SP: 49143

87,000đ
104,000₫
Thịt Gàu Bụng Trâu Ấn Độ – M62

Thịt Gàu Bụng Trâu Ấn Độ – M62

Mã SP: 49142

88,000đ
112,000₫
Thịt Đùi Gọ Trâu Ấn Độ – M42

Thịt Đùi Gọ Trâu Ấn Độ – M42

Mã SP: 49141

115,000đ
145,000₫
Thịt Đùi Gọ Trâu – M42 Black Gold

Thịt Đùi Gọ Trâu – M42 Black Gold

Mã SP: 49140

112,000đ
128,000₫
Thịt Đầu Thăn Trâu Ấn Độ – M67

Thịt Đầu Thăn Trâu Ấn Độ – M67

Mã SP: 49138

87,000đ
106,000₫
Thịt Bụng Sườn Trâu Ấn Độ – M106

Thịt Bụng Sườn Trâu Ấn Độ – M106

Mã SP: 49137

78,000đ
87,000₫
Thịt Bụng Sườn Trâu – M106 Wilbart

Thịt Bụng Sườn Trâu – M106 Wilbart

Mã SP: 49136

80,000đ
88,000₫


08 77 99 00 55

Back to top